messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การแจังถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23 |
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24 |
การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20 |
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17 |
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 24 |
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า