messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 23 |
. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 21 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 22 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า