messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยที่ 1/2567
รายละเอียด : วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยที่ 1/2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าประจำปี 2568 และพิจารณาการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีนายพลศักดิ์ คำศรีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าเป็นประธานในที่ประชุม
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า