ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.195-01 สายแยกทางหลวงสาย 24 วัดป่ากุดสมิง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหว้า กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....