messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Facebook Fanpage
Facebook Fanpage
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 98
เดือนนี้1,230
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)19,968
ทั้งหมด 42,626

info E-Service
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)


info สารจากนายก
EIT


image ป้ายประชาสัมพันธ์
Nogift policy
EIT
One Stop Service : OSS
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสํมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์[29 พฤษภาคม 2567]
ประชุมแผนพัฒนาตำบล[23 เมษายน 2567]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยที่ 1/2567[18 เมษายน 2567]
ซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ[5 เมษายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายสมชาย โคตรสาลี
นายก อบต.หนองหว้า
โทรศัพท์ : 063-3566955
นายสมชาย โคตรสาลี
นายก อบต.หนองหว้า
โทรศัพท์ : 063-3566955
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.หนองหว้า
โทรศัพท์ : 090-2704649
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.หนองหว้า
โทรศัพท์ : 090-2704649

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า