messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 43 |
กิจกรรมประกาศเจตนารม์ป้องกันการทุจริต วันที่ 25 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารม์การป้องกันการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยมีนายสมชาย โคตรสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เป็นประธาน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 28 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 36 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 27 |
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 32 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า