messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประกาศความสำเร็จการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)[12 กรกฎาคม 2567]
Big cleaning day [9 กรกฎาคม 2567]
พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์[29 พฤษภาคม 2567]
ประชุมแผนพัฒนาตำบล[23 เมษายน 2567]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยที่ 1/2567[18 เมษายน 2567]
ซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ[5 เมษายน 2567]
นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร[22 มีนาคม 2567]
อบต.หนองหว้า ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567[18 มีนาคม 2567]
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง[20 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกฯิษฐาธิราชเจ้าฯ[20 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 65 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า