messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมชาย โคตรสาลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทรศัพท์ : 063-3566955
นายหงษ์ พันศิริ
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทรศัพท์ : 064-3199829
นางเกวลี พลศรี
รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทรศัพท์ : 098-3073840
นายมารยาท หอมรวง
เลขานายก
โทรศัพท์ : 089-2748254

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า