messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองช่าง
นายโกวิท ลำสมุทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : โทร.065-9155420
ว่าง
วิศวกรโยธา
โทรศัพท์ : โทร.-
ว่าง
นายช่างโยธา
โทรศัพท์ : โทร.-
นายขวัญคำแก้ว เชื้อทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : โทร.-
นายนันทวัฒน์ ศรีเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทรศัพท์ : โทร.-
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : โทร.-
นางสาวพรสุดา พัดริม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
โทรศัพท์ : โทร.-
นายสุนทร พันธ์เพ็ง
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทรศัพท์ : โทร.-
นายเลิศ หอมรวง
คนงาน
โทรศัพท์ : โทร.-
นายภานุวัฒน์ สมสิริ
คนงาน
โทรศัพท์ : โทร.-

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า