messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-826149 โทรสาร : 045-826149

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27 |
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 37 |
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 43 |
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 29 |
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 29 |
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29 |
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 31 |
รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 103 |
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษเป็นเงินประจำปี พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 28 |
ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 30 |
ให้คุณให้โทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 32 |
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 27 |
ประกาศ อบต.หนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 37 |
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 25 |
คำสั่ง อบต.หนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 48 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 32 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 34 |
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 28 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า